لیست برنامه های آموزشی

قسمتی از نام برنامه آموزشی را تایپ کنید
نام برنامه آموزشی مقطع برنامه مسئول برنامه تاریخ راه اندازی مرکز (مراکز) آموزشی مشاهده کامل
ارتوپدی دستیاری تخصصی یوسف فلاح بیمارستان سینا مشاهده
ارتوپدی دستیاری تخصصی یوسف فلاح بیمارستان سینا مشاهده
پزشکی هسته ای دستیاری تخصصی ریحانه منافی فرید بیمارستان شریعتی مشاهده
بیماریهای قلب و عروق دستیاری تخصصی محمدرضا افتخاری بیمارستان امام خمینی مشاهده
بیماریهای داخلی دستیاری تخصصی آرش میراولیائی بیمارستان امام خمینی مشاهده
بیماریهای داخلی دستیاری تخصصی سعید پورحسن بیمارستان شریعتی مشاهده
رادیوانکولوژی دستیاری تخصصی ابراهیم عصمتی بیمارستان امام خمینی, بیمارستان انستیتو کانسر مشاهده
بیماریهای قلب و عروق دستیاری تخصصی علی عباسی بیمارستان شریعتی مشاهده
جراحی عمومی دستیاری تخصصی رضا اسلامیان بیمارستان شریعتی مشاهده
روان پزشکی عصبی و نورولوژی رفتاری فلوشیپ مریم نوروزیان بیمارستان روزبه مشاهده